INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Pomykała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karol Pomykała z siedzibą w Warszawie (02-375), przy ul. Studenckiej 40/37, posiadający numer, NIP: 9191727811, REGON: 387211814, numer telefonu: +48 507 055 280,  adres e-mail: art@pomykalastudio.com. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z administratorem:
  • listownie – pisząc na adres: ul. Studencka 40/37, 02-375 Warszawa lub
  • elektronicznie – wysyłają maila na adres art@karolpomykala.com albo korzystając z formularza na stronie karolpomykała.com
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w Serwisie Pomykała Studio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z zawartą umową;
  • w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiadanie na otrzymane wiadomości i prowadzenie korespondencji;
  • w celu obsługi procesu reklamacyjnego – na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest rozpatrzenie zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrona przed potencjalnymi roszczeniami;
  • w celu prowadzenia działań marketingowych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w czasie realizacji umowy zakupu; uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnego; na podstawie zgody (art. ust. 1 lit. a RODO) po zakończeniu realizacji umowy zakupu.
  • w celu realizacji wysyłki newslettera – na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a)
  • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem Administratora wynikającym z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom, przy czym administrator robi to zgodnie z prawem. Odbiorcami mogą być podmioty upoważnione do otrzymania Twoich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, w szczególności zewnętrznym dostawcom IT wspierającym działalność Administratora i firmie księgowej.
 4. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyłączeniem przypadków, w których kupujący będzie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane:
  • w celu sprzedaży produktów dostępnych w serwisie Pomykała Studio – będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;
  • w celu obsługi zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;
  • w celu obsługi procesu reklamacyjnego – będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, a następnie przez okres dochodzenia roszczeń;
  • w celu prowadzenia działań marketingowych – w czasie realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu własnego; po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z umowy, będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
  • w celu wysyłki newslettera – będą przechowywane do czasu realizacji celu, w którym zostały zebrane lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody;
  • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych – będą przechowywane przez okres wymagany przepisami o rachunkowości.
 6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Ci prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Select your currency
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu